DzoDzo phiên bản mới cập nhật các tính năng mới giúp người dùng dễ dàng thực hiện/quản lý bán hàng hơn

Gallery

Chức năng

Quản lý thực đơn

 • Dễ dàng thao tác
  Đơn giản, tối ưu - quản lý các món ăn theo thực đơn theo cách riêng của bạn
 • Tìm kiếm nhanh
  Nhìn nhanh theo menu khi khách hàng chọn mặt hàng

Thời gian thực

 • Các thao tác thời gian thực
  Các thao tác được đồng bộ với các thiết bị đang sử dụng của cửa hàng.
 • Hiển thị ngay thay đổi
  Hiển thị các thay đổi đơn hàng, trạng thái đơn hàng...
 • Dễ dàng quản lý
  Dễ dàng quản lý do trạng thái các đơn hàng là đồng nhất trên tất cả các thiết bị

Quản lý theo nhóm tag/tag

 • Dễ dàng quản lý đơn hàng theo đặc tính chung của cửa hàng
  Cửa hàng có thể xây dựng các tag theo các đặc tính chung
  VD: phân chia theo khu vực: Tầng 1, Tầng 2..., mỗi khu vực lại có các bàn khác nhau: Tầng 1 có: Bàn 1, Bàn 2 ...